Hướng dẫn thanh toán

Nhằm mang đến quý khách những trải nghiệm mua sắm trực tuyến tiện lợi nhất nhất tại website doctomagic.com. Chúng tôi đưa ra phương thức thanh toán như sau:

Thanh toán khi nhận hàng (COD / Cash On Delivery)

Đây là hình thức thanh toán trực tiếp, khi khách hàng nhận được hàng và giao trả tiền mặt cho người giao hàng (shipper). Hiện tại, đây là cách thanh toán duy nhất khi khách hàng đặt mua hàng tại doctormagic.com. Đồng thời cũng là cách thanh toán an toàn và tiện lợi nhất cho khách hàng.

Sau khi khách hàng đặt mua thành công, công ty sẽ tiến hành thực hiện đơn hàng và giao hàng. Tuy nhiên, thời gian giao hàng phụ thuộc vài nhiều yếu tố. Trong đó, ảnh hưởng phần lớn từ đơn vị giao hàng mà chúng tôi kết hợp, nên mong khách hàng sẽ thông cảm nếu thời gian nhận hàng lâu. 

Nhân viên giao hàng sẽ liên lạc trước với bạn để thông báo giao hàng. Trường hợp bạn đi vắng vui lòng ủy thác cho người khác thanh toán và nhận thay. Bạn vui lòng ký nhận hàng và thanh toán tiền theo giá trị ghi trên phiếu giao hàng.